Történet

A Nap Éveinek 538. esztendeje van, az Első Kor alkonya. Morgoth hadai és Feänor fiainak vele csatázó seregei végigsöpörtek a tündék királyságain, elpusztítva mindent és mindenkit, akik ellen mertek állni a szilmarilokért folytatott hadjáratoknak. Beleriandon már csak Círdan titkos menedéke tűnik biztonságosnak, ahol a romjaik közül menekülő tündék összegyűlnek, reménykedve a valák jóakaratában, hogy nem maradtak magukra ezekben a sötét időkben.

Azonban vannak még olyanok, akiknek szívében dobog a tettvágy. Ők máshová tartanak: az egyetlen hely felé veszik az irányt, amely megoldást nyújthat a gondjaikra. Ahhoz, hogy megszerezzék vágyuk titkos tárgyát, el kell kerülniük az erdő gonosz rémségeit, a portyázó orkokat, Morgoth figyelő tekintetét, és a Feänorfiak esküjük nyomán izzó kardjait. Öt egymást sem ismerő csapat bolyong az átláthatatlan rengetegben, a Bánat Erdejében, és a féltett kincsek fellelése mellett talán még Arda sorsát is eldönthetik. Mindannyiuk szívében a ég a remény, és tudják, hogy akármilyen zsákmányt is szereznek majd meg, azt már többé nem engedhetik el.

Azaghal kiválasztott törp alakulata félelmet nem ismerve halad az erdőben, míg a keletlakók gyanakodva figyelik az árnyak között rejtőzve a törpök csillogó baltáit. Az adánok töretlenül haladnak az átláthatatlan erdőn át, a doriathi tündék a lombok között nesztelen léptekkel követik őket, a noldák pedig messziről is látható ragyogó fénnyel veszik körbe magukat, még akkor is, amikor a törpök a nyomukban járnak.

A Bánat Erdejében az öt csapaton kívül a Némaság honol: elhallgatnak a madarak, a fák ágai vészjóslóan lengnek a szélben. Egy mindent elsöprő erőnek köszönhetően a doriathi tündék, a noldák, a törpök, keletlakók, és adánok egy része elszakad társaiktól. Ezzel pedig a sors egymással köti őket össze, épp azokkal, akikkel az elmúlt években ádáz ellenségek voltak. Az öt nép menekülteiből összeverődött csapat a Bánat Erdejének legmélyebb sűrűjébe kerül, ahonnét úgy tűnik, hogy többé nincs kiút. A kiélezett indulatok éppen kitörnének bennük, amikor egy tünde lány vérrel áztatott fehér ruhában rohan feléjük az úton. Vajon a hír, amivel érkezik elengedő lesz ahhoz, hogy ideiglenes szövetséget kössenek a szükség idejére?

Csapatok

Doriath Utolsó Őrsége

Az utolsó őrség soha nem ér véget.

Doriath királysága több évtizede a kapzsiság és az árulás martaléka lett. A gyávák és gyengék már csak sirátják a szürke tündék elveszett birodalmát. Az igazak azonban tudják, hogy semmi nem pusztul el egészen, amíg vannak, akik hisznek benne. Ők azok, akik Beleriand erdeinek mélyén dacolnak a sötétség erőivel, őrzik a reményt és az utolsó talpalatnyi földért is vérrel fizetnek. Amíg kitartanak, amíg nem teszik le a fegyvert, addig a szürke tündék otthona és tudása nem válik végleg az enyészetté. Legyen bármekkora is a homály, Doriath rejtett királyságának védelmezői harcolnak a végsőkig. Az utolsó őrség soha nem ér véget.

Kevés erősebb kötelék van a hűségnél, különösen, ha a hazához fűz. Doriath királysága ugyan már több évtizede elesett, ám nem pusztult el egészen: Beleriand erdeinek mélyén egy maroknyi őrcsapat, dacolva a sötétség erőivel, kitartott mindezidáig. Bátorságuk és büszkeségük táplálta bennük a reményt, hogy a régi fény nem halványulhat el, a szürke tündék ősi tudása nem veszhet el. Doriath utolsó őrsége hisz a feltámadásban és bármire kész, hogy helyreállítsa a szeretett királyságot régi dicsőségében.

A Szikra Szövetsége

A sötétség elől nincs hova rejtőzni, azt csak meghódítani vagy elpusztítani lehet.

Menegroth. Nargothrond. Gondolin. Középfölde városai, ahol hiszékeny és gyönge uralkodók azt hitték, hogy el tudnak bújni, sőt, el lehet bújni a sötétség elől. De hiszékenységük és vakságuk csak romokat hagyott maga után. Elnémultak a barlangok, vér áztatta az erdőt és a tengerpartot, és leomlottak a fehér tornyok, de a noldák akarata törhetetlen maradt, győzelemben és vereségben, vérben gázolva és füstölgő romok között egyaránt.

A Rejtett Város, Gondolin utolsó tudós mesterei, Nargothrond erődjének egykori építészei, és Fëanor harcos követői titkos paktumot kötöttek, hogy találékonyságukkal, alkotásaikkal, és tüzes elszántságukkal visszahozzák a Fényt. A Fényt, ami örökre véget vet a háborúnak.
A Szikra Szövetségének, Gondolin és Nargothrond titkos mestereinek tagjai tudják, hogy a Belariandot elemésztő Homály elől egyetlen rejtekhely sincs biztonságban. A sötétség elől nincs hova rejtőzni, azt csak meghódítani vagy elpusztítani lehet.

 

 

A Nap Gyermekei

Minden ember szenvedésének véget kell vetni.

Az első emberek a Nappal együtt ébredtek, és a Nyugaton felragyogó fényt látták meg elsőként. Úgy gondolták, az élet örömet és reményt hoz majd, de csak betegség, szenvedés és halál lett az osztályrészük: mert a Nappal együtt lángra lobbant a világ és a halhatatlanok évszázados háborúja felperzselte Középföldét. Míg a tündék nagy királyokról és hőstettekről regélnek, az oldalukon elbukó emberek harcáról nem szól ének, halottaikat kevesen siratják, múltjukra pedig csönd borul.

Egy maroknyi adan úgy döntött, hogy nem válik a lángok martalékává. Szívüket bánat és harag űzte sötét rengetegeken át, míg Beleriand szívében meglelték a gyógyírt. Amikor máshol betegség pusztított, ők a Liget mélyén erősödtek, s míg másutt a halál aratott, az ő életük egyre hosszabbra nyúlt.

Az Örök Ligetet mégis elérte a Homály, miközben Beleriand lángokban áll és a tündék ideje lejárt. Egy új világ van születőben: az emberek halhatatlan királyságának korszaka, ahol nincs többé szenvedés. A Nap Gyermekei nem csupán azért kelnek útra, hogy visszaszerezzék Ligetüket, hanem azért is, hogy véget vessenek a fájdalomnak, örökké.

 

Az Acél Testvérisége

A Testvériség vére tűz, szíve pedig acél.

Azaghâl király volt a remény, a törpök eljövendő nagykirálya, aki a Morgoth elleni küzdelemre egyesíti a klánokat. A király kiválasztott harcosaival együtt menetelt csatáról csatára, akiket a háború kohója edzette törhetetlen acéllá. Fejszével és lándzsával szereztek érvényt Mahal akaratának, amely életet és halált átívelő kötelékben forrasztotta őket össze.

A kötelék azonban megszakadt, Azaghâl elesett a Megszámlálhatatlan Könnyek csatájában, és vele veszett a nagykirályság reménye is.

A kiválasztottak nem adták fel, dacolnak a végzettel és magával a halállal is. Ahogy a kihűlt kohóban a láng újra fellobban, úgy fog feltámadni a testvériség a hamvaiból, a nagykirály koronát kap, és a törpök végleg elsöprik a sötétséget, mert a Testvériség vére tűz, szíve pedig acél.

Láncok Háza

Letépjük Középfölde népeinek láncait.

A Fekete Király béklyóiból nincs menekvés.
A keletlakók szellemvadászai ebben a hitben hurcolták Arda engedetlen hatalmasságait Angband trónszéke elé immáron generációk óta.

Az árulást népük pusztulásával, szabadságukat városuk halott romjaival váltották meg. Azonban a Ház nem pusztult el végleg, a legádázabbak életben maradtak, és a húsukba maró vas csak a haragjukat tüzeli.

A szökésben levő szolgáknak lehetősége van örökre megzabolázni Morgoth irtózatos hatalmát, de ehhez vissza kell szerezniük egy ellopott ereklyét.

Nincs sok idő, mielőtt a Fekete Király a Bánat Erdejét is bekebelezi, és ezzel minden remény a népük maradékával együtt odaveszik. Ám ha bosszújuk beteljesedik, ők lesznek, akik letépik Középfölde népének láncait.

``Katartikus volt számomra (ez) a tábor, és ez nagyban köszönhető annak, hogy olyan történet volt (akár a keretjáték, akár a csapatsztorink vonalán), amibe bele tudtam élni magam, és teljesen ki tudtam szakadni a hétköznapokból..``
TÁBOROZÓINK MONDTÁK

Hogy működik a játék?

A táborban a játékosokat öt csapatba szervezzük, akik közt vannak büszke törpök, bosszút kereső tündék vagy hősies emberek. Az öt csapatban lehetőséged van egy elképzelt középföldei karakter bőrébe bújva megtapasztalni a tolkieni világot és történetet. A játék során drámai döntéseket hoztok, összecsaptok ellenségeitekkel és a többi csapattal, küzdelmeitek és kalandjaitok sorozata alkotja majd a játék történetét. Ha részt veszel a kalandban, akkor részt veszel magában az élményben! Társaiddal együtt megismeritek majd a tolkieni világ titkait és szabályait, elmerültök a mesében és ezzel a történet főszereplői lesztek. A csapatotok Mesélője és a tábori mesélők fogják biztosítani, hogy mindig a tolkieni mítosz részének érezd magad, mintha éppen Középföldén lennél.

Ha neked is eszedbe jutott egy könyv olvasása közben, hogy „bárcsak átélhetném ezt”, akkor itt a helyed.

``Egy pár napra beköltözhetsz lélekben középföldére.``
TÁBOROZÓINK MONDTÁK