Mi a keretjáték?

A keretjáték a tábor által elmesélt történet, mely a tolkieni világban játszódik, és bár a Tolkien által leírt eseményekre, szereplőkre épít, olyan részleteket elevenít meg, amelyek nem feltétlenül szerepelnek a Professzor írásaiban. Keveréke a látványszínháznak és az élő szerepjátéknak: egyrészről a történet egy bizonyos formában önmagától is lezajlik, de a táborozóknak lehetőségük van a saját szándékaik szerint befolyásolni, alakítani az eseményeket, megváltoztatva ezzel egy vagy több történetszál végkimenetelét.

Mi az idei történet?

A harmadkor 2569-ik esztendejében Brego, az Éothéodok Ura hatalmas ünnepséget rendez, hogy felavassa Meduseld Arany Csarnokát. Zöldmező-szerte lóra ülnek az éothéodok legerősebbjei, legügyesebbjei, legbölcsebbjei, hogy ki ne maradjanak a dínom-dánomból, és hogy részt vegyenek az éogemoton, a Ló Népének gyűlésén, amelyet csak akkor hívnak össze, ha az egész nép sorsát érintő ügyekben kell döntenie az éohringok képviselőinek.

Kik szerepelnek a keretjátékban?

Kétféle szereplőt különböztetünk meg: egyrészt az NPC-ket (Non-Player Character, nem játékos karakter), akik a szervezők eszközei a történet elmesélésére, és a táborozói karaktereket, akiket pedig a tábor résztvevői alakíthatnak csapatuknak, szándékuknak és ízlésüknek megfelelő formában és mértékben.

Ismerd meg az NPC-ket!

Hogy vehetek részt a keretjátékban?

Ha úgy tartja kedved, pusztán nézőként is élvezheted a keretjátékot, mintha csak egy tíznapos színházi előadást ülnél végig. Lehetőséged van azonban belefolyni is az eseményekbe, amire a legegyszerűbb megoldás, ha beszélgetsz az NPC-kkel, csapattagjaiddal és más táborozókkal. Minden NPC-nek részletesen kidolgozott személyisége, hozzáállása, motivációja van; ezeket megismerve, és szándékaikban segítve vagy éppen hátráltatva őket befolyásolhatod, hogy a személyes történetszálaik milyen irányba haladjanak tovább, illetve ezen keresztül mérheted fel, hogy a nagyívű történetszálakat merre mozgathatod. Az NPC-knek az emlékezete is jó: tudják, kivel beszéltek már korábban, ki segítette ki őket, és a továbbiakban szívélyesebben fordulnak azok felé, akik már elnyerték bizalmukat.

A tábori keretjáték alapvető eszköze a szóbeli kommunikáció, mimikával és gesztusokkal kísérve. Bármi ezen túlmenő, különösen bármilyen fizikai érintkezés csak a szituáció összes résztvevőjének kölcsönös, előzetes beleegyezése esetén alkalmazható. Erőszakos vagy erőszakot jelképező, sejtető cselekedetek kizárólag a Program és Keretjáték (PéK) szervezőkkel való előzetes egyeztetés után és hozzájárulásukat megkapva jeleníthetőek meg. Ezen szabály áthágása a keretjátékból való kizárást vonhat maga után!

Hogy működnek a táborozói karakterek?

A keretjátékban való részvételhez nincs szükség rá, hogy karaktert dolgozz ki magadnak, az is elég, ha csak annyit tudsz, hogy egy éothéodként veszel részt az ünnepségen az éohringed tagjaként. Ha azonban szeretnéd, részletesebben is kitalálhatod, hogy az éothéodok között amúgy mivel foglalkozol, milyen szerepet töltesz be, kik a családod és rokonaid stb. Ebben az első kiindulópontot az éohringed, vagyis a csapatod identitása, a közös külsőségek, szokások, hagyományok adják. Csapattársaid és csapatvezetőid segíthetnek, hogy megtaláld a saját helyed és szereped a körükben és a tágabb tábori környezetben is. Ha olyan karakter bőrébe szeretnél bújni, akiről úgy gondolod, saját történetén keresztül komolyabb (akár előre megírt) szerepet játszhat Brego ünnepségén, keresd meg a PéK-et (a tábor előtt a csapatvezetőiden keresztül, a táborban pedig személyesen), és beszéljünk az elképzelésedről! Nem ígérjük meg, hogy minden ilyen ötletet bele tudunk szőni a nagy történetbe, de megnézzük, mit tehetünk.
Fontos, hogy bármilyen elképzelésed is van, annak illeszkednie kell a tolkieni világba, és szűkebben a Zöldmezőn épp otthonra találó éothéodok közösségébe!

Példák, javaslatok:

Lehetsz mondjuk:

 • a dún háború kiöregedett veteránja
 • híres fegyverkovács
 • fiatal, tapasztalatlan felderítő, aki ég a bizonyítási vágytól
 • dörzsölt kereskedő, aki gyümölcsöző kapcsolatokat szeretne kiépíteni a környékbeli népekkel
 • hagyománytisztelő regös, aki mindenáron meg akarja védeni népe örökségét a változástól

Nem lehetsz például:

 • gondori nemes
 • mordori (vagy bármilyen) ork
 • cyberdún cyberpunk
 • éothéod polgári peres ügyvéd, gyártulajdonos, startup-alapító, kazánkovács stb.

Mit kell elérnem a keretjátékban?

Kelleni semmit nem kell, de választhatsz magadnak saját cél(oka)t, amerre a történet folyását terelni szeretnéd, és aztán tehetsz ezekért, egyedül vagy más táborozókkal  összefogva. Személyes célodon kívül az éohringednek (csapatodnak) is lesz olyan érdeke, amely felé közösen törekedhettek, és amelyet az éogemotot lezáró nagy közös döntésen tudtok beteljesíteni. Ezekért a célokért csapattársaiddal közösen fellépve, megegyezés szerint akár az egész csapatot képviselve dolgozhattok, vagy a háttérből segíthetitek mások igyekezetét javaslatokkal, ötletekkel.

IN és OUT

Ez a két szerepjátékos kifejezés a különböző karaktereket megjelenítő szereplők (szervezők és táborozók egyaránt) két lehetséges állapotát írja le. Az IN a keretjáték belső világának jelenlétére utal: amikor egy szereplő IN-ben van, akkor a karakterét játssza el, vagyis nem szervezőként vagy táborozóként, hanem Eorl fia Bregóként, vagy egy éohring tagjaként nyilvánul meg, és a körülötte lévők is ekként reagálnak rá, vagyis karakterben (IN) van. Az OUT a tábor résztvevőinek minden más tevékenységét és állapotát jelöli, például amikor ebédeltek, alusztok, rendi foglalkozáson vagytok, tehát elsősorban nem éothéodként jelentek meg, karakteren kívül (OUT) vagytok.

Szóhasználat

Történelmi okokból bizonyos kifejezések, elsősorban helyek és népek nevei nem A Gyűrűk Urában szereplő közismert alakokban használatosak. Ezek közül a legfontosabbak:

 • az éothéodok új országát Zöldmezőnek hívják, nem Rohannak vagy Lovasvégnek (a gondoriak által erre a területre használt elnevezés: Calenardhon, vagyis Zöld Tartomány mintájára)
 • a Ló Népének, illetve tagjainak neve éothéod, nem rohani vagy Rohirrim (ezek gondori eredetű nevek)
 • a nép vezére az Éothéodok Ura, aki nem király vagy fejedelem, és Brego nem is várja el ezt a címet népétől (bár a gondoriak következetesen Calenardhon királyának címzik, ő ezt nem használja)
 • a Fehér-hegység erdeiben élő furcsa embereket az éothéodok vadonfi néven ismerik, nem drúadanként

Ezeken kívül az alábbiakra az éothéodoknak saját nevük van, de az idegen alakokat is használják:

 • Gondort Kövesföldnek hívják,
 • Minas Tirith-t Magosvárként ismerik,
 • illetve a nyugati határaikon élő nép tagjait dúnoknak nevezik, országukat pedig Dúnföldnek (gondori nevük Gwathuirim)

Illetve használunk két új alkotású éothéod szót is:

 • éohring (ló+gyűrű/kör): az éothéodok öt társadalmi egységének egyike, az egyazon szerepet betöltő éothéodok gyűjtőneve
 • éogemot (ló+gyűlés): az éothéodok nagygyűlése, amelyet az Éothéodok Ura csak kiemelt, rendkívüli fontosságú esetekben hív össze

Egy óangol nyelvi forrás, névválasztáshoz, fordításhoz:
https://oldenglishthesaurus.arts.gla.ac.uk/category/

A PéK

A Program és Keretjáték csapat felel az idei tábor programjáért és keretjátékáért. Ha kérdésed van, hozzájuk tudsz fordulni:

Főszervezők:

Teamtagok:

 • Dodie (Mariai-Lakatos Dóri)
 • Éogil (Mikesy Anna)
 • fqqdk (Simon Csaba Péter)
 • Kuvasz (Kovács Ádám)
 • Nati (Sárdi Krisztina)
 • Regi (Mudra Regina)
 • Roli (Durányik Roland)